Allmänt
Denna webbplats, och alla dess underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”) publiceras och underhålls av Dealy Sweden AB

Licens
Under Villkoren i detta Avtal ger Dealy Sweden AB dig en icke-exklusiv, icke-överlåtelsebar, begränsad rätt till åtkomst, användning och visning av denna Webbplats och materialet på den.

Användargaranti
Du garanterar att du kommer att använda Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor inklusive reglerna och bestämmelserna under detta Avtal och följa alla befintliga och framtida principer och regler för Webbplatsen. 

Ändringar 
Dealy Sweden AB förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande helt eller delvis ändra, lägga till delar i och ta bort delar av detta Avtal.
Dealy Sweden AB reserverar oss rätten att ändra utrustning, specifikationer, färger och material utan föregående meddelande.

Immateriella rättigheter
Du bekräftar och samtycker till att alla immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter vad gäller varumärken och konstruktioner, oavsett om de är inregistrerade eller inte) på Webbplatsen tillhör Dealy Sweden AB eller deras licensgivare.

Programvara
All programvara som kan vara tillgänglig för nedladdning från denna webbplats (”Programvaran”) är arbete med upphovsrätt som tillhör Dealy Sweden AB och/eller deras leverantörer.

Andra webbplatser
För att underlätta för dig kan denna webbplats ha länkar till webbplatser på Internet som ägs, publiceras och underhålls av tredje part.

Externa länkar till Webbplatsen
Alla länkar till Webbplatsen måste vara skriftligen godkända av Dealy Sweden AB.

Uteslutande av indirekta garantier
Trots att omsorg lagts på att säkerställa att informationen på Webbplatsen är korrekt och att Webbplatsen fortlöpande finns tillgänglig, tar Dealy Sweden inget ansvar för detta.

Ansvarsbegränsning
Inte i något fall ska Dealy Sweden AB ansvara för någon direkt, indirekt, följande, straffrättslig, särskild eller oförutsedd skada (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av verksamhet, kontrakt, intäkter, data, information eller verksamhetsavbrott) som beror på, uppstår till följd av eller i samband med användning av, eller oförmåga att använda, denna webbplats eller innehållet eller i samband med dessa villkor, även om Dealy Sweden AB har underrättats om möjligheten för sådana skador.
 
Priser på Webbplatsen
Alla priser är inklusive lagstadgad moms om inget annat anges och bara rekommenderade. Varje återförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Vi reserverar oss för skrivfel.